lirikbagus.id

Ora Minggir Tabrak
Kill the DJ x Libertaria


Nggir Ra Minggir Tabrak
Mijil-tuwuh, urip-urup, muksa-pati
Esuk-awan, surup-sirep, rina-wengi
Saiki, neng kene, ngene, dilakoni
Semeleh, kudu gelem, lan nggelemi
Wiji wutuh, wutah pecah, pecah tuwuh, wiji maneh
Laku, lakon, dilakoni kanthi semeleh
Obah mamah, mingset nggeget, nyikut nggrawut, ngglethak penak
Nggir ra minggir tabrak wong urip kudhu tumindak
Seconds, minutes, hours, to a day
Born to life, getting old, die anyway
Time never stops, the past always locked
Face it, Bravely, Be Crazy, Be Hungry
Right here, Right now,
And what will happen tomorrow?
We never know, so let it flow, let it grow

Kill the DJ x Libertaria

 
English Version | Tangga Lagu | Indeks Terbaru | Indeks Artist | Aplikasi Android | Ekstensi Chrome