lirikbagus.id

Languyin
Autotelic


Ikaw at ako magkaibang mundo
Karagatan ang pumapagitan sa atin
Handa na akong tawirin ito
Makuha lang kung anong alam kong sa akin

Mundo ko'y baliktarin,
Babalik-balik ka rin
Tila di nauubusan ng hangin at ng paraan

Lamunin man ng alon handa ako
La-la-la-languyin, la-la-la-languyin
Tangayin man ng hangin
Maligaw handa akong
La-la-la-lakbayin, la-la-la-lakbayin

Minu-minutong pinagmamasdan
Ang orasan kasabay ng pagtibok
Ng pusong nagiingay bukang bibig
Handa na muling sa pagkawag ng kamay sa tubig

Mundo ko'y baliktarin,
Babalik-balik ka rin
Tila di nauubusan ng hangin at ng paraan

Lamunin man ng alon handa ako
La-la-la-languyin, la-la-la-languyin
Tangayin man ng hangin
Maligaw handa akong
La-la-la-lakbayin, la-la-la-lakbayin

La-la-la-la
La-la-la-languyin
La-la-la-la
La-la-la-languyin
La-la-la-la
La-la-la-lakbayin
La-la-la-la
La-la-la-lakbayin

Lamunin man ng alon
La-la-la-languyin
Tangayin man ng hangin
Maligaw ay handa akong
La-la-la-lakbayin, la-la-la-lakbayin

La-la-la-languyin
La-la-la-la
La-la-la-languyin
La-la-la-la
La-la-la-lakbayin
La-la-la-la
La-la-la-lakbayin

Autotelic

"If you want to have an idea of what the potential future of Pinoy pop music is, as far as I'm concerned, Autotelic should be right up there."

- Francis "Brew" Reyes
(http://youtu.be/WOjlaERX9SY?t=42m52s)

During the summer of 2012, Neil Tin, the lead guitarist of the post-punk band The Naked Lights, contacted Josh Villena, lead guitarist of the alternative rock bands Maya’s Anklet and Peryodiko, and told him about his plan of forming a heavier-sounding rock band. ... Selengkapnya

 


Tangga Lagu | Indeks Terbaru | Indeks Artist | Aplikasi Android | Ekstensi Chrome